Οι Σταθμοί λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Ιουλίου κάθε έτους από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Οι ώρες λειτουργίας των Σταθμών είναι 7:00 π.μ έως 16:00μ.μ

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί δεν λειτουργούν
•    Σάββατα και Κυριακές
•    1 - 31 Αυγούστου
•    24 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου (εορτές Χριστουγέννων)
•    Μεγάλη Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά (εορτές Πάσχα)
•    Τις ημέρες αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών