Μάρτιος 2023

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11185
  [id] => 5107
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1679608800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1679667259
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11185
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11185
  [article_title] => Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [article_image] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2023, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, στις 28-3-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σε ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010    

1. Επέκταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού – εισηγητής Αντιδήμαρχος Υπηρ. Καθ/τας και Περιβάλλοντος

2. Έγκριση πρακτικού για μείωση ή απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού φόρου  ευπαθών κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. 224/2022 (107 ΑΙΤΗΣΕΙΣ)  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών

3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής ΚΑ 20 περί χρονικής παράτασης και ενεργοποίηση προαίρεσης (option) της με αριθ. πρωτ. 17279/31-08-2021 σύμβασης για την Προμήθεια ανταλλακτικών για οχήματα άνω των 3.5tn  και Μ.Ε & για οχήματα κάτω των 3,5tn,  με  Αριθ. Μελέτης 47/2020 και  Αριθ. Διακήρυξης 20158/19-09-2020  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

4. Διαγραφή ανεξόφλητων οφειλών ΔΤ-ΔΦ και ΤΑΠ από μηνιαίες καταστάσεις ΔΕΗ (ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών

5. Καθορισμός ωριαίας αμοιβής συμβασιούχων μίσθωσης έργου με αντίτιμο για την Διεύθυνση Νηπιακών και Βρεφονηπιακών Σταθμών  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

6. Προγραμματισμός πρόσληψης παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο για την Διεύθυνση Νηπιακών και Βρεφονηπιακών Σταθμών – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

7. Διαγραφή οφειλών από  Πράξη Εφαρμογής  Γ2   – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών

8. Παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου της κεντρικής πλατείας των Αγ. Αναργύρων της Δ. Κ. Αγ. Αναργύρων, προς χρήση από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

9. Επικαιροποίηση της 60/21 αποφ. Δ.Σ. που αφορά την έγκριση γεωμετρικής μεταβολής στο Ο.Τ. 19 της Πολεοδομικής Ενότητας “Γειτονιά 1-Κέντρο” της Δ.Κ. Καματερού του Δήμου μας (σχετ.αίτηση κ.κ. Σκληρού Δήμητρας και Σκληρού Ιωάννη) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

10. Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων λόγω φορτοεκφόρτωσης, επί της οδού Σόλωνος στην πρόσοψη του πρώην κινηματογράφου “ΑΘΗΝΑ” στη Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

11. ΄Εγκριση Γεωμετρικής Μεταβολής στο Ο.Τ. 450 της Πολεοδομικής Ενότητας “Γειτονιά 3-4” της Δ.Κ. Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (αίτηση Λουκόπουλου Σωτήριου και Κωστοπούλου Μαρίας) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

12. Παράταση του συμφώνου συνεργασίας Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού – Ε.Ε.Α.Ε. (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας) – εισηγητής εντεταλμένος Δ.Σ. Ασφάλειας, Πολιτ.Προστασίας και Καθημερινότητας

13. Παραχωρήσεις χρήσης σχολικών χώρων Α΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου – εισηγητής Πρόεδρος ΔΕΠ

14. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: “Συντήρηση δημοτικών κτιρίων” με Α.Μ. 73/2018 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

15. Διαγραφή χρέους στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, στο όνομα Αδάμου Ευανθίας  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

16. Τροποποίηση της υπ. αρ. 248/2022 απόφασης ΔΣ ως προς τον προϋπολογισμό του  ευρωπαϊκού πρ/τος με τίτλο: “Green Youth: Climate Change awareness through Youth to promote a sustainable Europe in beside of Covid19 ” ( CERV-2022-CITIZENS- TOWNS-NT , με αρ. Πρότασης 101091128) – εισηγητής εντεταλμ. Δ.Σ. Κοινωνικής Πολιτικής

17. Διαγραφή οφειλών από Πράξη Εφαρμογής Γ2, στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

18. ‘Εκτακτη οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (Β.Μ.) – εισηγητής εντεταλμ. Δ.Σ. Κοινωνικής Πολιτικής

19. ‘Εκτακτη οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (Θ.Σ.) – εισηγητής εντεταλμ. Δ.Σ. Κοινωνικής Πολιτικής

20. Παράταση εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων” (Α.Μ. 04/20) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

21. Επικαιροποίηση της με αρ. 102/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Αναργύρων -Καματερού των απαραίτητων δικαιολογητικών τα οποία αφορούν στην αίτηση εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων και βρεφών και την επικαιροποίηση του έντυπου της αίτησης καθώς και του έντυπου της κάρτας υγείας στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2023-2024  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

22. Ορισμός Μελών Επιτροπής, η οποία θα εξετάζει τα θέματα α)
μοριοδότηση των αιτήσεων εγγραφών των νηπίων και βρεφών για την
εισαγωγή τους στους Νηπιακούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του
Δήμου β) Επανεξέταση τροφείων γ) Θέματα που αφορούν τα Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου (ΚΔΑΠ) για το σχολικό έτος
2023-2024 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

23. Επικαιροποίηση της με αρ. 103/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Αναργύρων -Καματερού η οποία αφορά στη μοριοδότηση των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής των νηπίων και βρεφών που θα εισαχθούν στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2023- 2024 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

24. Ορισμός  Εκπροσώπου  στην  κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης για το έργο:« ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΗΣ ΟΔΟΥ Κ. ΠΑΛΑΜΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ » (Α.Μ  135/2020) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

25. Καταβολή της παροχής γάλακτος σε χρήμα, σε δικαιούχους εργαζόμενους ΟΑΕΔ της δημόσιας πρόσκλησης 2/2022 του Δήμου μας – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

26. Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, κόστους συμμετοχής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία: Διοργάνωση “Θερινού Προγράμματος Camp 2023” – εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού

27. ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Εργασίες μονώσεων σε σχολεία και λοιπά κτίρια του Δήμου Α.Α.Κ.” (Α.Μ. 79/2022)   – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών   

28. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της ΓΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. - εισηγητής κ. Δήμαρχος

29. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, λόγω άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ΚΧ 386 της Πολεοδομικής Ενότητας “Γειτονιά 3-4” της Δ.Κ Καματερού – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

30. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, λόγω άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ΚΧ 135 της Πολεοδομικής Ενότητας “Γειτονιά 3-4” της Δ.Κ Καματερού – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

31. Κοπή δένδρου, επί της οδού Κοιμ. Θεοτόκου 8 στη Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

32. Κοπή δένδρων, σε διάφορα σημεία του Δήμου μας (Λ.Καματερού 107 Δ.Κ.Κ., Σόλωνος 71 Δ.Κ.Α.Α., Αργυροκάστρου 42 στη Δ.Κ.Κ., Λυκούργου 26-28 στη Δ.Κ.Κ.) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

33. Κοπή δένδρων (2), επί της οδού Γρ.Λαμπράκη 14 στη Δ.Κ.Κ. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

34. Τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδείκτες) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

35. Ανανέωση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Μ. Ασίας Ν°44, στην Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

36. Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου, ατόμου με ειδικές ανάγκες,στην οδό Ζαγορίου Νο 22 στη Δ.Κ.Κ. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

37. Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου, ατόμου με ειδικές ανάγκες,  στην οδό Αγίου Νεκταρίου 15Α, πρώην 1Β στη Δ.Κ.Κ. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

38. Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων, λόγω φορτοεκφόρτωσης, επί της οδού Ν.Πλαστήρα Νο 28 και Ερετρίας στη Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

39. Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων, λόγω φορτοεκφόρτωσης, επί της οδού Αθανασίου Διάκου Νο 5-7 στη Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

40. Ανανέωση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου, ατόμου με ειδικές ανάγκες, στην οδό Ρούμελης Νο 6 στη Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

41. Σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στο Ο.Τ. 542 της Πολεοδομικής Ενότητας “Γειτονιά 3-4” της Δ.Κ. Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού (αίτηση Γκίνη Νικολάου) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
42. Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων, λόγω φορτοεκφόρτωσης, επί της οδού Λ. Δημοκρατίας Νο 186 και Ευρυπίδου στη Δ.Κ.Α.Α.  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

43. Ανανέωση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου, ατόμου με ειδικές ανάγκες, στην οδό Ναυαρίνου 13 στη Δ.Κ.Α.Α.  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

44. Παράταση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών ΚΑΠΗ Γεροβουνού, Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Ενημέρωση για την εξασφάλιση του δημόσιου, δασικού/κοινόχρηστου πράσινου του Πάρκου Αλαμάνας στη Δ.Κ.Κ.

 

    Ενημερώσεις – Ανακοινώσεις

[custom_css] => [seo_url] => page_11185 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11185/dimotiko_symvoulio.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11185/dimotiko_symvoulio.jpg )

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11183
  [id] => 5105
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1679608800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1679666410
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11183
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11183
  [article_title] => Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [article_image] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2023, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, στις 28-3-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, σε ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010    

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-δημοτικού-συμβουλίου-την-τρίτη-28-μαρτίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11183/dimotiko_symvoulio.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11183/dimotiko_symvoulio.jpg )

Απόφαση 10 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023

Απόφαση 10 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023 ...

Array
(
  [articleid] => 11173
  [id] => 5095
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1679349600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1679403957
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11173
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11173
  [article_title] => Απόφαση 10 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 10 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023

[long_description] =>

Θέμα: Έγκριση της  Τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης  με Ιδια Μέσα (ΑΥΙΜ)  της Πράξης “ Δομές Καταπολέμησης της Φτώχειας στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού : Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοιν. Φαρμακείο” (με κωδικό ΟΠΣ 5001484) και έγκριση υποβολής Τεχνικών Δελτίων Υποέργων (ΤΔΥ)

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις  15 Φεβουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 17:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (μεικτή, δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3621 / 10-2-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010  

ΑΠΟΦΑΣΗ 10

 

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-10-του-δημοτικού-συμβουλίου-της-15ης-φεβρουαρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11173/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11173/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

Απόφαση 9 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023

Απόφαση 9 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023 ...

Array
(
  [articleid] => 11172
  [id] => 5094
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1679349600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1679403771
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11172
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11172
  [article_title] => Απόφαση 9 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 9 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023

[long_description] =>

Θέμα:  Έγκριση καταστροφής άχρηστων υλικών,  7ου Δημ. Σχολείου Αγίων Αναργύρων

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις  15 Φεβουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 17:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (μεικτή, δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ 3621 / 10-2-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010  

ΑΠΟΦΑΣΗ 9

 

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-9-του-δημοτικού-συμβουλίου-της-15ης-φεβρουαρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11172/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11172/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

Απόφαση 8 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023

Απόφαση 8 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023 ...

Array
(
  [articleid] => 11171
  [id] => 5093
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1679349600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1679403351
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11171
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11171
  [article_title] => Απόφαση 8 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 8 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023

[long_description] =>

 

Θέμα: Σύνθεση - Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της ΓΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις  15 Φεβουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 17:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (μεικτή, δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3621 / 10-2-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ 8

 

 

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-8-του-δημοτικού-συμβουλίου-της-15ης-φεβρουαρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11171/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11171/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

Απόφαση 7 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023

Απόφαση 7 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023 ...

Array
(
  [articleid] => 11170
  [id] => 5092
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1679349600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1679403033
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11170
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11170
  [article_title] => Απόφαση 7 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 7 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023

[long_description] =>

 

Θέμα:  Πρόταση ψηφίσματος, της παράταξης  “Λαϊκή Συσπείρωση”  για απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να καταδικάσει την κλήτευση σε δίκη, Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Καλλιθέας

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις  15 Φεβουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 17:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (μεικτή, δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3621 / 10-2-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010  

ΑΠΟΦΑΣΗ 7

 

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-7-του-δημοτικού-συμβουλίου-της-15ης-φεβρουαρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11170/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11170/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

Απόφαση 6 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023

Απόφαση 6 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023 ...

Array
(
  [articleid] => 11169
  [id] => 5091
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1679349600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1679402877
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11169
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11169
  [article_title] => Απόφαση 6 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 6 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023

[long_description] =>

Θέμα: Πρόταση της Δημοτικής  παράταξης “Αλληλεγγύη η Δύναμή μας” για τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις  15 Φεβουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 17:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (μεικτή, δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3621 / 10-2-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ 6

 

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-6-του-δημοτικού-συμβουλίου-της-15ης-φεβρουαρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11169/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11169/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

Απόφαση 5 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουρίου 2023

Απόφαση 5 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουρίου 2023 ...

Array
(
  [articleid] => 11168
  [id] => 5090
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1679349600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1679402626
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11168
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11168
  [article_title] => Απόφαση 5 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 5 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουρίου 2023

[long_description] =>

Θέμα: Ψήφισμα για τους πληγέντες από τον σεισμό, σε Τουρκία και Συρία

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις  15 Φεβουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 17:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (μεικτή, δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3621 / 10-2-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010  

ΑΠΟΦΑΣΗ 5

 

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-5-του-δημοτικού-συμβουλίου-της-15ης-φεβρουρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11168/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11168/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

Απόφαση 4 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023

Απόφαση 4 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023 ...

Array
(
  [articleid] => 11167
  [id] => 5089
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1679349600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1679402356
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11167
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11167
  [article_title] => Απόφαση 4 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 4 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023

[long_description] =>

ΘΕΜΑ:  ΄Εγκριση συζήτησης θεμάτων , εκτός ημερήσιας διάταξης

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις 15 Φεβουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 17:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (μεικτή, δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3621 / 10-2-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010  

ΑΠΟΦΑΣΗ 4

 

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-4-του-δημοτικού-συμβουλίου-της-15ης-φεβρουαρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11167/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11167/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

Απόφαση 3 του Δημοτικού Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2023

Απόφαση 3 του Δημοτικού Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2023 ...

Array
(
  [articleid] => 11166
  [id] => 5088
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1679349600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1679401644
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11166
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11166
  [article_title] => Απόφαση 3 του Δημοτικού Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 3 του Δημοτικού Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2023

[long_description] =>


ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 218.401,90€ στις σχολικές επιτροπές Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για κάλυψη λειτουργικών   αναγκών των σχολείων  του Δήμου μας (Α' δόση 2023)

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις 6 Φεβρουαρίου 2023, ημέραΔευτέρα και ώρα: 12:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση δια Περιφοράς, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2342 / 3-2-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,  σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010  

ΑΠΟΦΑΣΗ 3

 

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-3-του-δημοτικού-συμβουλίου-της-6ης-φεβρουαρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11166/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11166/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )