Δεκέμβριος 2022

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10988
  [id] => 4910
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1669932000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1669990106
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10988
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10988
  [article_title] => Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [article_image] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 24η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2022, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, στις 7-12-2022  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ σε ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010    
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 7-12-2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 26153/ 2-12-2022              

 

1.  Καθορισμός τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων  χώρων για το έτος  2023 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
 
2.  Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη   χώρων για το έτος 2023 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

3. Καθορισμός μειώσεων και απαλλαγών τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για ειδικές κοινωνικές κατηγορίες από 1-1-2023 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

4. Καθορισμός τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων από μικροπωλητές υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2023 – εισηγητής   Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

5. Έγκριση ενδεικτικού προϋπολογισμού της δράσης με τίτλο “Τackling Discrimination” για το 2022 το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ – εισηγητής Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ευρωπ.Προγρ/των

6. ΄Εγκριση Πρακτικού καταστροφής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, που δεν έχουν καμία αξία – εισηγητής Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

7. Έγκριση της ενδεικτικής κατανομής του προϋπολογισμού του Δήμου ΑΑΚ για το έτος 2023 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "LIFE-IP AdaptInGR: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece) το οποίο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE IP, το Πράσινο Ταμείο και ίδιους Πόρους – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

8. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού μερικής απασχόλησης που απασχολείται στα  ΚΔΑΠ του Δήμου  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

9. ΄Εγκριση καταστροφής υλικού 6ου Νηπιαγωγείου Αγίων Αναργύρων  – εισηγητής  Πρόεδρος Σχολικής Επιτρ. Α΄θμιας Εκπ/σης

10.  Έγκριση ενδεικτικού προϋπολογισμού της δράσης με τίτλο "ΤΙΜΕ4EU" (It's our time, it's time for Europe) για το 2023 το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται πλήρως από το  ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Europe for Citizens – εισηγητής Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ευρωπ.Προγρ/των

11. Παραχωρήσεις χρήσης σχολικών χώρων Α΄θμιας Εκπ/σης Δήμου – εισηγητής Αντιδήμαρχος Παιδείας   
   
12. Παραχωρήσεις χρήσης σχολικών χώρων Β΄Θμιας Εκπ/σης Δήμου – εισηγητής Αντιδήμαρχος Παιδείας  
         
13. Μεταβολές σχολικών μονάδων, Α΄θμιας Εκπ/σης, για το σχολ.έτος 2023-2024 – εισηγητής  Πρόεδρος Σχολικής Επιτρ. Α΄θμιας Εκπ/σης

14. Μεταβολές σχολικών μονάδων, Β’ θμιας Εκπ/σης, για το σχολ.έτος 2023-2024 – εισηγητής  Πρόεδρος Σχολικής Επιτρ. Β΄θμιας Εκπ/σης

15. Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων για το έτος 2023 – τρόπος είσπραξης καταβαλλόμενου τέλους – εισηγητής Αντιδήμαρχος ΤεχνΙκών Υπηρεσιών

16. Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Δημοτική Κοινότητα Καματερού για το έτος 2023 – τρόπος είσπραξης καταβαλλόμενου τέλους – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

17. Απαγόρευση στάθμευσης  οχημάτων λόγω φορτοεκφόρτωσης, επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου Νο 11 στην Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

18. Σύνταξη μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στο Ο.Τ. 502 της Πολεοδ. Ενότητας “Γειτονιά 3-4” της Δ.Κ. Καματερού, του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (αίτηση Αθαν.Στίγκα και Θεοδ.Στίγκα) – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

19. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, που αφορά στην μείωση του πλάτους της πρασιάς κατά 2 μ.στις ιδιοκτησίες (10) και (14) του Ο.Τ. 123 της Δ.Κ.Κ. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

20. Τοποθέτηση κατόπτρων: α) στη συμβολή των οδών ΄Αρεως και ΄Ελλης, β) σε διασταύρωση των οδών ΄Αρεως και Πινδάρου, στη Δ.Κ. Καματερού – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

21. Τοποθέτηση πινακίδας χώρου στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων (Ρ – 70), επί της οδού Ν.Πλαστήρα 123 και Δράμας 10 στη Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

22. Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου, επί της οδού Αγίων Αναργύρων 45 στη Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

23. Εκ περιτροπής στάθμευση στο τμήμα της οδού Θουκυδίδου μεταξύ των οδών Αίνου και Πελοποννήσου, στη Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

24. Λήψη απόφασης, σχετικά με την έγκριση της αλλαγής της διατομής του οδοστρώματος (μείωση του πλάτους), τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης οχημάτων και διαβάσεων πεζών στην οδό Αγίων Αναργύρων στη Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

25. Τοποθέτηση κολωνακίων στην οδό Θράκης, έναντι Νο 13 στη Δ.Κ.Κ. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

26. Εκ περιτροπής στάθμευση, στο τμήμα της οδού Βασ. Παύλου, μεταξύ των οδών Κλεισούρας και Μαυρομιχάλη, στη Δ.Κ.Α.Α. – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

27. Συμμετοχή του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πρ/τος με τίτλο: “Green Youth: Climate Change awareness through Youth to promote a sustainable Europe in beside of Covid19 ” ( CERV-2022-CITIZENS- TOWNS-NT , με αρ. πρότασης 101091128)- εισηγητής εντεταλμ.Δ.Σ. Κοινωνικής Πολιτικής  

28.  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) στο Δ.Σ. της Αστικής, μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, με την επώνυμία: “Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών ΦΑΕΘΩΝ” – εισηγητής εντεταλμ.Δ.Σ. Κοινωνικής Πολιτικής

29. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου 2022  – εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

30. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2022 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 


   Ενημερώσεις – Ανακοινώσεις

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-δημοτικού-συμβουλίου-την-τετάρτη-7-δεκεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10988/dimotiko_symvoulio.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10988/dimotiko_symvoulio.jpg )

Νοέμβριος 2022

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10970
  [id] => 4892
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1669154400
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1669199012
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10970
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10970
  [article_title] => Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [article_image] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 23η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2022, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα – Δημοκρατίας και Ι.Μέρλα - ΄Αγιοι Ανάργυροι (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) στις 27-11-2022,  ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 8 του Ν. 3852/2010   :

Εκλογή νέου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

[custom_css] => [seo_url] => ειδική-συνεδρίαση-δημοτικού-συμβουλίου-την-κυριακή-27-νοεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10970/dimotiko_symvoulio.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10970/dimotiko_symvoulio.jpg )

Απόφαση 217 από το Δημοτικό Συμβούλιο της 21ης Νοεμβρίου 2022

Απόφαση 217 από το Δημοτικό Συμβούλιο της 21ης Νοεμβρίου 2022 ...

Array
(
  [articleid] => 10969
  [id] => 4891
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1669068000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1669113937
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10969
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10969
  [article_title] => Απόφαση 217 από το Δημοτικό Συμβούλιο της 21ης Νοεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 217 από το Δημοτικό Συμβούλιο της 21ης Νοεμβρίου 2022

[long_description] =>

ΘΕΜΑ:  Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς περιοχής Γεροβουνού, στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις 21 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 13:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 24905 / 18-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον  Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 217

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-217-από-το-δημοτικό-συμβούλιο-της-21ης-νοεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10969/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10969/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

Έκτακτη Συνεδρίαση δια περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10966
  [id] => 4888
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1668722400
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1669032254
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10966
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10966
  [article_title] => Έκτακτη Συνεδρίαση δια περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [article_image] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 22η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2022, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, στις 21-11-2022,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010   :
Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς περιοχής Γεροβουνού, στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού
Το επείγον της συνεδρίασης, συνίσταται στην άμεση ανάγκης λήψης της παραπάνω απόφασης, καθ’ ότι οι εργασίες ανάπλασης στην οδό Γούναρη της Δ.Κ.Κ. (σημείο πραγματοποίησης της λαϊκής αγοράς), ξεκινούν στις 21-11-2022.

Παρακαλούμε να έχουμε τη δήλωση ψήφου σας, επί του παραπάνω θέματος, απαντώντας με σχετικό mail, μέχρι ώρα 14:00, της 21-11-2022.

 

[custom_css] => [seo_url] => έκτακτη-συνεδρίαση-δια-περιφοράς-του-δημοτικού-συμβουλίου-τη-δευτέρα-21-νοεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10966/dimotiko_symvoulio.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10966/dimotiko_symvoulio.jpg )

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10952
  [id] => 4874
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1668117600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1668172310
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10952
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10952
  [article_title] => Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [article_image] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου   

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2022, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, στις 15-11-2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010   :


Αίτηση κατοίκων, ιδιοκτητών ακινήτων, επί του Ο.Τ. 314Α της Δ.Κ.Α.Α., που αφορά ρύθμιση καταβολής οφειλών τους, για δημιουργία κοινόχρηστου χώρου (πλατείας)


Παρακαλούμε να έχουμε τη δήλωση ψήφου σας, επί του παραπάνω θέματος, απαντώντας με σχετικό mail, μέχρι ώρα 14:00, της 15-11-2022.

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-δημοτικού-συμβουλίου-δια-περιφοράς-την-τρίτη-15-νοεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10952/dimotiko_symvoulio.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10952/dimotiko_symvoulio.jpg )

Συνεδρίαση Δ.Σ. 10-11-2022

Δείτε τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10-11-2022 ...

Array
(
  [articleid] => 10948
  [id] => 4870
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 14
  [timestamp] => 1668117600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1668149184
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10948
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10948
  [article_title] => Συνεδρίαση Δ.Σ. 10-11-2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_symvoulio1.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_symvoulio1.jpg
  [short_description] => 

Δείτε τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10-11-2022

[long_description] =>

 

Συνεδρίαση Δ.Σ 10-11-2022

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-δ.σ.-10-11-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10948/button_dimotiko_symvoulio1.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10948/button_dimotiko_symvoulio1.jpg )

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10941
  [id] => 4863
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1667512800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1667568061
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10941
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10941
  [article_title] => Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [article_image] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

 

Link ΔΣ

 https://www.youtube.com/watch?v=444kVi2UxVE

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 20η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2022, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, στις 10-11-2022,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00΄ σε ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010                                                                 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 10-11-2022

1. ΄Εγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού του 3ου Νηπιαγωγείου Αγίων Αναργύρων – εισηγητής Πρόεδρος Σχολ. Επιτρ. Α’ θμιας Εκπ/σης

2. ΄Εγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού του 4ου Νηπιαγωγείου Καματερού – εισηγητής Πρόεδρος Σχολ. Επιτρ. Α’ θμιας Εκπ/σης

3. ΄Εγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού του Εσπερινού Λυκείου Αγίων Αναργύρων – εισηγητής Πρόεδρος Σχολ.Επιτρ.Β’ θμιας Εκπ/σης

4. ΄Εκτακτη οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (Π.Π.) -  εισηγητής εντεταλμ.Δ.Σ. Κοινωνικής Πολιτικής

5. ΄Εκτακτη οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (Ζ.Δ.) -  εισηγητής εντεταλμ.Δ.Σ.  Κοινωνικής Πολιτικής

6. ΄Εκτακτη οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (Μ.Α.) -  εισηγητής εντεταλμ.Δ.Σ.  Κοινωνικής Πολιτικής

7. Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης: “Δομές Καταπολέμησης της Φτώχειας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο” με MIS 5001484 (Υποέργο 1 & Υποέργο 2) και επανυποβολής του ΤΔΠ - εντεταλμ.Δ.Σ.  Κοινωνικής Πολιτικής

8. ΄Εγκριση παραχωρητηρίου φιλοξενίας-χρήσης αθλητικής εγκατάστασης για αθλητικούς αγώνες -  εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού

9.  Κατανομή ποσού   72.800,63 € στις σχολικές Επιτροπές Α’ θμιας και Β΄θμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων  του Δήμου μας (έκτακτη επιχορήγηση 2022)  – εισηγητής Πρόεδρος Δ.Ε.Π.


10. Λήψη απόφασης, ύστερα από αίτημα της Δημ.Παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”, σχετικά με τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων

11.  Λήψη απόφασης, ύστερα από αίτημα της Δημ.Παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”, σχετικά με τις συνέπειες της αύξησης του κόστους της ενέργειας, την ακρίβεια κ.λ.π.

 

   Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις

Παρακάτω ακολουθεί το λινκ του Δημοτικού Συμβουλίου:

https://www.youtube.com/watch?v=444kVi2UxVE

 

 

[custom_css] => [seo_url] => σύγκληση-δημοτικού-συμβουλίου-την-πέμπτη-10-νοεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10941/dimotiko_symvoulio.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10941/dimotiko_symvoulio.jpg )

Οκτώβριος 2022

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10925
  [id] => 4847
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1666558800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1666589638
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10925
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10925
  [article_title] => Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [article_image] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2022, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς,  στις 26 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.    
     
Παρακαλούμε, να έχουμε τη δήλωση της ψήφου σας, επί των παρακάτω θεμάτων, απαντώντας με σχετικό mail, μέχρι ώρα 15:00 της 26ης Οκτωβρίου 2022.

1. Λήψη απόφασης επί της έφεσης που έχει ασκήσει η εργαζόμενη στη Δ/νση Πολιτισμού-Αθλητισμού του Δήμου μας κ. Φρύνη Βρεττού-χορεύτρια-χορογράφος- εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών  

2. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, με τον αναπληρωτή του, για τον ισολογισμό- αποτελέσματα χρήσης Δήμου έτους 2022 και καθορισμός αμοιβής τους -εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

3.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού  Δήμου ο.ε 2022

 

 

   

 

 

 

[custom_css] => [seo_url] => σύγκληση-δημοτικού-συμβουλίου-δια-περιφοράς-την-τετάρτη-26-οκτωβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10925/dimotiko_symvoulio.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10925/dimotiko_symvoulio.jpg )

Απόφαση 183 από το Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης Οκτωβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10892
  [id] => 4814
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1665608400
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1665651118
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10892
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10892
  [article_title] => Απόφαση 183 από το Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης Οκτωβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

ΘΕΜΑ:΄Εγκριση τροποποίησης Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργία Εμποροπανηγύρεων, στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

  Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις 5 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (μεικτή, δηλ.δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 21107 / 30-9-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον  Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 183

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-183-από-το-δημοτικό-συμβούλιο-της-5ης-οκτωβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10892/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10892/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

Συνεδρίαση Δ.Σ 05-10-2022

Δείτε τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05-10-2022 ...

Array
(
  [articleid] => 10903
  [id] => 4825
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 14
  [timestamp] => 1664917200
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1666255240
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10903
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10903
  [article_title] => Συνεδρίαση Δ.Σ 05-10-2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_symvoulio1.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_symvoulio1.jpg
  [short_description] => 

Δείτε τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05-10-2022

[long_description] =>

Συνεδρίαση Δ.Σ 05-10-2022

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-δ.σ-05-10-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10903/button_dimotiko_symvoulio1.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10903/button_dimotiko_symvoulio1.jpg )