Η Κοινωνική Υπηρεσία, ο Πολιτισμός και ο Αθλητισμός.