ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

  ΑΡΘΡΟ 1ο             ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ           Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία όλων των δημοτικών κοιμητηρίων του Δ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ                                                        ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ  ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ