Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου
 

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου  (εξ' αναβολής)

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην (τακτική) συνεδρίαση, εξ αναβολής, του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2021, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10, εγκύκλιος Υπ.Εσωτερικών αρ. 426/13-11-2020) στις 5-5-2021, ημέρα Tετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 :

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης                                           

                                                            ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 5-5-2021, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 

 8094/29-4-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιμετρικά της κεντρικής πλατείας στο Ο.Τ. 37- 38 - 41 - 196 - 197 και 198 της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 2. Κυκλοφοριακή ρύθμιση στην περιοχή της κεντρικής πλατείας Αγίων Αναργύρων - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 3. ΄Εγκριση επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου, με τίτλο: “Συντήρηση δημοτικών κτιρίων (Α.Μ. 136/2017), συνολ.δαπάνης εργασιών 26.997,16 €, συμπερ.Φ.Π.Α.  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. 11η Ανακατανομή και αναμόρφωση προϋπολογισμού του έργου PRODESA,το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020 - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 6. Έγκριση της ενδεικτικής κατανομής του προϋπολογισμού για το Δήμο ΑΑΚ για το έτος 2021 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "LIFE-IP AdaptInGR: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece), το οποίο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE IP, το Πράσινο Ταμείο και ίδιους Πόρους - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 7. Αποδοχή ή μη απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (πρακτικό αρ. 1/17-3-2021) - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
 8.  Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στην οδό Γ. Παπανδρέου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Αγ. Παρασκευής  ως την οδό Κ. Παλαμά, στην Δ.Κ.Α.Α. - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών
 9. Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στη Λ. Δημοκρατίας, στις εσοχές στην είσοδο του σταθμού του προαστιακού, στην Δ.Κ.Α.Α. - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών
 10.  Έγκριση υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου, για τη λειτουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων, επί των οδών  Λεωφ. Φυλής και Κλεισθένους στην Δ.Κ.Κ. - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών
 11.  Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης χώρου στέγασης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού
 12.  Έγκριση απολογισμού 2020 της Α΄θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας εισηγητής Πρόεδρος Σχολ.Επιτρ. Α΄θμιας Εκπ/σης
 13. Έγκριση απολογισμού 2020 της Β΄θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας – εισηγητής Πρόεδρος Σχολ.Επιτρ. Α΄θμιας Εκπ/σης
 14. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου 2021 - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2021  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
 16.  Ένταξη του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, ως ιδρυτικού μέλους στην υπό σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή -Climattica”- Έγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Το link για τη ζωντανή παρακολούθηση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι το παρακάτω:

https://youtu.be/qQZ_CJbtHBg

 

 

                      

 

 

Share this post