Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 14η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 13 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. ΄Εγκριση πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας, για μίσθωση ακινήτου για τις υπηρεσίες του Δημοτικού μας Κτηνιατρείου, στη Δ.Κ.Κ.

2.  Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα: “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου

3.  Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια πασχαλινών αυγών, ως δώρα, για τα παιδιά των   Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας, για το Πάσχα έτους 2021 (Α.Μ. 48/2021)

4.   Έγκριση δύο (2) Πρακτικών Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης α) Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών και β) Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών τακτικής συντήρησης οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 152.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,  Αρ. Μελέτης 47/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 94879

5.   Έγκριση πρακτικού περί παράτασης της υπ΄ αρ. 17202/11-09-2020 σύμβασης με την εταιρεία NOVACON Α.Ε για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» Α.Μ 116/2017

 

Share this post