Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και  75 του Ν.3852/2010 σας γνωρίζουμε   ότι θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, η 6η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2020, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 18-12-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

                                                                                                                                        

1. Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων για το έτος 2021 – τρόπος είσπραξης καταβαλλόμενου τέλους

2.  Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού για το έτος 2021 – τρόπος είσπραξης καταβαλλόμενου τέλους

3. Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Πάρνηθος αρ.40, στην Δ.Κ.Α.Α.

4. Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Αττάλου αρ.58, στην Δ.Κ.Κ.

5.  Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Οδυσσέα Ανδρούτσου, έμπροσθεν της μίας εισόδου του 2ου Γυμνασίου Αγ. Αναργύρων στην οποία υπάρχει διαμορφωμένη ράμπα, στην Δ.Κ.Α.Α.

6. Επικαιροποίηση της με αριθμό 244/2016 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ που  βρίσκεται σε Νησίδα πρασίνου – εγκεκριμένη οδό Πάρνηθος στα  Ο.Τ. 527-526Α  στη δημοτική κοινότητα Αγίων Αναργύρων

7. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, επί τμημάτων των οδών Αριστείδου και Αγ.Παρασκευής, στην πλατεία Ανάκασας, στη Δ.Κ.Α.Α.

8. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού  Πάροδος Γεωργίου Παπανδρέου, απέναντι από είσοδο χώρων στάθμευσης  στον αρ. 3 στην Δ.Κ.Α..

9.  Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων στο τμήμα της οδού Μεσολογγίου από την οδό Ηγουμενίτσης ως την οδό Γεωργίου Παπανδρέου   στην Δ.Κ.Α.Α.

10.  Απαγόρευση εισόδου οχημάτων άνω των 2tn στο τμήμα της οδού Θεοτόκου μεταξύ των οδών Γούναρη και Κ. Παλαμά, στην Δ.Κ.Κ.

11. Κυκλοφοριακή ρύθμιση τμημάτων των οδών Αριστείδου και Πινδάρου, στην πλατεία Ανάκασας, στην Δ.Κ.Α.Α.

12.  Αντιδρόμηση της οδού Θεμιστοκλέους στην Δ.Κ.Α.Α.

 

 

 

Share this post