Ανάρτηση αποτελεσμάτων για τη ΣΟΧ 3/2020

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 3/2020 για τις ειδικότητες ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και για τις ειδικότητες ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, καθώς και οι απορριπτέοι από την κάθε ειδικότητα για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.  Η προκήρυξη αφορούσε στην πλήρωση θέσεων δύο ατόμων ΥΕ Βοηθών Μαγείρων και τριών ατόμων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.

 

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

Πίνακας απορριπτέων

Share this post