Τελικός πίνακας κατάταξης για σχολικές καθαρίστριες

Ακολουθούν οι οριστικοί πίνακες για τις σχολικές καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης. Οι προσλαμβανόμενοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά για την έναρξη της απασχόλησής τους καθώς και σε ποια σχολική μονάδα του Δήμου θα απασχοληθούν. Οι πίνακες για τις σχολικές καθαρίστριες μερικούς απασχόλησης θα αναρτηθούν αύριο στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΜΟΡΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

Μοιράσου την σελίδα