Πρόσκληση 5ης τακτικής σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 24- 06-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                   Αρ.Πρωτ. 13

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση Γραφείου

Κάδμου & Κιλελέρ (πρώην Ολύμπου)

Καματερό Τ.Κ. 134 51

Τηλ. 2132039950-3 & Φαξ. 210-2389853                                  

                                                                                                                                                                               

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση 5ης τακτικής σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 5η/2020 τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής  Β / άθμιας Εκπαίδευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού (Κάδμου & Κιλελέρ (πρώην Ολύμπου),Καματερού - ισόγειο) την 30η του μηνός  ΙΟΥΝΊΟΥ  2020, ημέρα Tρίτη  και ώρα 12:00μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.

 Θέμα 1ο : “Αποδοχή της Δ΄& Ε΄ δόσης ποσοστό 20% (ΑΠΡΙΛΊΟΥ-ΜΑΙΟΥ 2020 ) από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ  για την  πληρωμή των καθαριστών στα σχολικά κτίρια”

Θέμα 2ο “Αποδοχή και κατανομή β΄δόσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων”

Θέμα 3ο :  “Αίτημα της κ. Μιχαλοπούλου Χαράς για παράταση μίσθωσης κυλικείου στο 1ο ΓΕΛ Καματερού σύμφωνα με το Ν.4692/2020-ΦΕΚ 111Α 12-6-20 άρθρο 132-ρυθμίσεις ζητημάτων σχολικών κυλικείων.”

Θέμα 4ο : “Παραχωρήσεις σχολικών χώρων”

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                  

 1. ΚΑΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 2. ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
 3. ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 4. ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ
 5. ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
 6. ΓΙΩΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
 7. ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 8. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 9. ΤΑΤΣΙΩΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
 10. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 11. ΑΘΑΝΑΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 12. ΚΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 13. ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 14. ΕΚΠΡ/ΠΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝ/ΤΑΣ 

    

       Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

       ΣΤΑΦΥΛΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κοιν : Α.   Δήμαρχο κ. Τσίρμπα Σταύρο  

          Β.  πρόεδρο ΔΕΠ κ. Μπούνια-Καπνιά Αννα  

Share this post