Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2020, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10 ), στις 7-4-2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  συνημμένα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010. Μέσω ειδικής “φόρμας”, που θα σας αποσταλεί έγκαιρα, θα μπορείτε να δηλώσετε την ψήφο σας.

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 7-4-2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6387/3-4-2020                                       

 

                                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                            

                                                                                                                      

 

 1. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Έγκριση του υπ' αρ. AMD-754171-5 εγγράφου του EASME που αφορά την παράταση διάρκειας υλοποίησης του έργου PRODESA (χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020)  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 3. η Ανακατανομή και αναμόρφωση προϋπολογισμού του έργου PRODESA το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 4. ΄Εγκριση χρονικής παράτασης εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων” (Α.Μ. 194/17) - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  - εισηγητής Αντιδήμαρχος υπηρεσίας Περιβάλλοντος            
 5. Λήψη Απόφασης περί αδυναμίας του Δήμου, εκτέλεσης των εργασιών: “Αποψιλώσεις κοινοχρήστων  χώρων στην Δ.Κ. Καματερού” &  “Αποψιλώσεις κοινοχρήστων  χώρων στην Δ.Κ. Αγ. Αναργύρων”  - εισηγητής Αντιδήμαρχος υπηρεσίας Περιβάλλοντος   
 6. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας του Δήμου, εκτέλεσης της εργασίας “Συντήρηση - επέκταση - αντικατάσταση πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού”  - εισηγητής Αντιδήμαρχος υπηρεσίας   Περιβάλλοντος           
 7. Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Δομές Καταπολέμησης της Φτώχειας στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο”με MIS 5001484 (Υποέργο 1 & Υποέργο 2 )  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών
 8. Έγκριση παράτασης Μίσθωσης χώρουλειτουργίας των Δομών Καταπολέμησης της Φτώχειας- εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών
 9.  ΄Εγκριση διαδικασίας ανάθεσης με Συμφωνία Πλαίσιο για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για Αναπτυξιακά Θέματα (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά κ.λ.π.)  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών           
 10. ΄Εκτακτη οικονομική ενίσχυση άπορης δημότισσας – εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών
 11. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2020 - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 12.  2η Τροποποίηση Κατανομήςγια το Οικονομικό Έτος 2020, ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) & ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών των Δήμων για Σχολεία (πρώην ΣΑΤΑ Σχολείων) - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 13. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2020 εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

 

  

Μοιράσου την σελίδα