Δημιουργία Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ο Δήμος Aγίων Αναργύρων- Καματερού ανακοινώνει την ίδρυση του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΔΕΑΠ) , που έρχεται να εγκαινιάσει μια καινοτόμα πρόταση στην εκπαίδευση, να εδραιώσει ένα νέο θεσμό πολιτισμού και παιδείας, έναν φορέα δια βίου μάθησης. 

Στη συνάντηση του Δημάρχου Σταύρου Τσίρμπα με τη Διδάκτορα Πανεπιστημίου και εκπαιδευτικό Δήμητρα Μόσχου και την υπ. Διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Διευθύντρια στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων Μαρία Ευαγγελίου, αποφασίστηκε η δημιουργία του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

Η σύσταση ενός τέτοιου εκπαιδευτικού ιδρύματος φιλοδοξεί να δώσει την ευκαιρία στους δημότες μας να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντα τους, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με νέα γνωστικά πεδία και αντικείμενα επιστήμης προκειμένου να διευρυνθούν οι ορίζοντες τους και να θωρακιστούν ως προς την αντιμετώπιση των ζητημάτων της σύγχρονης ζωής στον τόπο μας.

Στο πλαίσιο αυτό θα κληθούν έγκριτοι Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, διδάκτορες και ερευνητές να πλαισιώσουν με τη διδασκαλία των γνωστικών τους αντικειμένων το Δημοτικό Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Αγίων Αναργύρων –Καματερού.

Το εγχείρημα αυτό ευελπιστεί να κάνει προσιτή την ακαδημαϊκή γνώση σε όλους τους πολίτες, γι αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου. 

 

Share this post