Πρόσκληση 13ης τακτικής σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 24- 10-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                         Αρ.Πρωτ. 51

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση Γραφείου

Κάδμου & Κιλελέρ (πρώην Ολύμπου) Καματερό

Τ.Κ. 134 51

Τηλ. 2132039950-3

Φαξ. 210-2389853                                    

                                                                                                                                                                               

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση 13ης τακτικής σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 13η/2019 τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής β/ βάθμιας Εκπαίδευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού (Κάδμου & Κιλελέρ (πρώην Ολύμπου),Καματερού - ισόγειο) την 31η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ    2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 13.30πμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.

Θέμα 1ο :  “Συγκρότηση του ΝΠΔΔ “ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ σε σώμα  ”

Θέμα 2ο :  “Νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση εκπροσώπων του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού» προς τράπεζες,  ΔΟΥ,  ΙΚΑ, δικαστικές                                  αρχές και λοιπούς δημόσιους φορείς νομικά και φυσικά πρόσωπα.”

Θέμα 3ο : “Ανανέωση εξουσιοδότησης Προέδρου – Οικ/κού Διαχ/στή (Ταχ/κού Ταμ/ρίου-Eurobank Ergasias AE - Τρ.Πειραιώς) της Σχολικής Επιτροπής β΄θμιας Εκπαίδευσης.”

Θέμα 4ο :  “Εξουσιοδότηση Προέδρου για την έκδοση κωδικού e-banking & χρήση αυτού για την διευκόλυνση των συναλλαγών της Σχολικής Επιτροπής με το Ταχ/κό Ταμιευτήριο-Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS                       AE στον λογαριασμό που διαθέτει .

Θέμα 5ο :  “Εξουσιοδότηση Προέδρου για την έκδοση κωδικού e-banking & χρήση αυτού για την διευκόλυνση των συναλλαγών της Σχολικής Επιτροπής με την  Τράπεζα Πειραιώς στον λογαριασμό που διαθέτει .

 Θέμα 6ο : “Εξουσιοδότηση Προέδρου προς τον κ. Πετούση Ανδρέα για την παραλαβή εγγράφων – οικονομικών στοιχείων-εκτυπώσεις  του ΝΠΔΔ - Σχολική Επιτροπή  β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγ.Αναργύρων-                       Καματερού από το Ταχ/κό Ταμιευτήριο-Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS AE & ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.”

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                

 1. ΚΑΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 2. ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
 3. ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 4. ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ
 5. ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
 6. ΓΙΩΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
 7. ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 8. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 9. ΤΑΤΣΙΩΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
 10. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 11. ΑΘΑΝΑΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 12. ΚΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 13. ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 14. ΕΚΠΡ/ΠΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝ/ΤΑΣ 

 

     Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

     ΣΤΑΦΥΛΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Κοιν : Α.   Δήμαρχο κ. Τσίρμπα Σταύρο  

          Β.  πρόεδρο ΔΕΠ κ. Μπούνια-Καπνιά Αννα  

Share this post