ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 13/9/2018

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 24/9/2018

Για να δείτε την ανακοίνωση, πατείστε εδώ: http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2986/ANSOX3_2018.pdf

Για να δείτε το παράρτημα ανακοινώσεων, πατείστε εδώ: http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2986/PAR%20.pdf

Για να κατεβάσετε την αίτηση, πατείστε εδώ: http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2986/AIT.pdf

Για να δείτε τον συνοπτικό κατάλογο δικαιολογητικών, πατείστε εδώ: http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article2986/SYNDIK.pdf

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάνω κατάλογος δικαιολογητικών είναι συνοπτικός. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν πλήρως και με προσοχή την ανακοίνωση και το παράρτημά της, προκειμένου να ενημερωθούν λεπτομερώς και με ακρίβεια για το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απόδειξη των κριτηρίων που επικαλούνται.

Share this post