Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 39η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ.Δημοκρατίας και Ι.Μέρλα), στις 14-9-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1)   Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αίτησης Ευαγγελίας Μπρέμπου του Ιωάννη συζ. Δημητρίου Παπαδήμα εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδος για την καταβολή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στην ισχύουσα αντικειμενική αξία της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4315/2014

2)  Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά σε δαπάνη για  προμήθεια καταγραφικών χαρτιών ταχογράφων»

3) Αποδοχή Φακέλου και έγκριση όρων διακήρυξης της A.M. 175/2020 για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού»

4)  Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση-ανακατασκευή οδοστρωμάτων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του οδικού δικτύου της Δ.Κ.Α.Α» (A.M. 108/2021) προϋπολογισμού 2.500.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

5) Αποδοχή Φακέλου και έγκριση όρων διακήρυξης της Α.Μ. 108/2021 για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση-ανακατασκευή οδοστρωμάτων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του οδικού δικτύου της Δ.Κ.Α.Α »

6) ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης, για την προμήθεια: “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού” (Α.Μ. 91/2021)

 

 

Μοιράσου την σελίδα