Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024

 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου   

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2024, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, στις 14, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, σύμφωνα  με αρ. 67 του Ν. 3852 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 5043/2023 Φ.Ε.Κ. Α΄91 και και σύμφωνα με με την εγκύκλιο 375 /02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών.
                                                                
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024  ΠΟΥ ΕΠΙΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  2555 /09-02-2024  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
     
1. Έγκριση καταστροφής υλικού 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων (σχετ. το υπ΄ αρ. Πρωτ. 431/01-12-2023 έγγραφο του Προέδρου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής)

2 .Έγκριση καταστροφής υλικού 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων (σχετ. το υπ΄ αρ. Πρωτ. 17/30-01-2024 έγγραφο του Προέδρου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής)

3.Έγκριση επανασύστασης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας σε συνέχεια της υπ. αρ. 58/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου_ εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

4.  Αντικατάσταση μελών  στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών για τους κωδικούς  Κ.Α. 25, ΚΑ 30, ΚΑ 60  και Κ.Α 45  του έτους 2024. _ εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Ψηφιακής Μετάβασης

5.Λήψη απόφασης σχετικά με τη λήξη της φιλοξενίας του ΜΚΟ “ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ” στο Κινηματοθέατρο “ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ”._ εισηγητής  Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού

6. Άρση ή επανεπιβολή ή μερική επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, σε τμήματης οδού Επτανήσου και στο Ο.Τ. 601 που είναι χαρακτηρισμένος χώρος στάθμευσης στη Δ.Κ.Κ., σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 4759/2020 (προσοχή: υπάρχει προθεσμία= λήψης απόφασης απ’ το Δ.Σ. ως 19-1-2024)

7.Έγκριση Γεωμετρικής Μεταβολής ΣΤΟ Ο.Τ. 555 της Πολεοδομικής Ενότητας “ΓΕΙΤΟΝΙΑ 3-4” ΤΗΣ Δ.Κ. Καματερού.  (Αίτηση Χρυσικοπούλου Αικατερίνης με αρ. Πρωτ.:18195/2023)

8. Κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά την μονοδρόμηση τμήματος της οδού Ν. Καζαντζάκη στην Δ.Κ.Α.Α, αλλαγή διατομής οδοστρώματος, επιβολή ορίου ταχύτητας καθώς και έγκριση χώρων στάθμευσης

9.΄Εγκριση Γεωμετρικής Μεταβολής στο Ο.Τ. 51 της Πολεοδομικής Ενότητας “ΓΕΙΤΟΝΙΑ 1-ΚΕΝΤΡΟ” ΤΗΣ Δ.Κ. Καματερού ΤΟΥ Δ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Αίτηση Χαρίκλειας χηρ. Κων/νου Δημόπουλου το γένος Πέζου με αρ. Πρωτ.:20528/18-9-23 ) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

10. Εισήγηση Χωρική μεταβολή Η υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 17789/02-08-2023 αγωγή του κου Δημητρίου  Πονηράκη του Μιχαήλ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών-εισήγηση Αντιδήμαρχος Δόμησης και Αστικής Αναζωογόνησης


11. ΄Εγκριση  Χωρικής μεταβολής που αφορά στα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ με ΚΑΕΚ 05062ΕΚ00044 (Αγωγή Μπιζά Δημήτριου)

12. Ανανέωση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Δωδεκανήσου Νο 18Α στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων.

13. Ανανέωση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Νικολάου Πλαστήρα Νο 173 στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων

14. Ανανέωση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Ολυμπίας Νο 62  στην Δημοτική Κοινότητα Καματερού

15. Ανανέωση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Διστόμου Νο 50  στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων

16.Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Κεφαλληνίας Νο 19  στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων

17. Ανανέωση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό  Γ. Παπανδρέου Νο 96 στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων

18. Ανανέωση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό  Ιωάννου Μέρλα Νο 35 στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων

19. Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό  Καραϊσκάκη Νο 14 στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων

20. Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό Κύμης Νο 28  στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων

21.  Ανανέωση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό   Σκιάθου Νο 20 στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων

22. Ανανέωση πινακίδων στάθμευσης αυτοκινήτου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην οδό   Πάρνηθος Νο 40 στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων

23. Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων λόγω φορτοεκφόρτωσης επί της Λ.Καματερού Νο 81  στην Δημοτική Κοινότητα Καματερού

24.  Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων λόγω φορτοεκφόρτωσης επί της Λ.Καματερού Νο 85  στην Δημοτική Κοινότητα Καματερού (αρ. Πρωτ. Αίτησης 17089)

25.  Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων λόγω φορτοεκφόρτωσης επί της Λ.Καματερού Νο 85  στην Δημοτική Κοινότητα Καματερού (αρ. Πρωτ. Αίτησης 17090)


26.Διεξαγωγή μαθητικών παρελάσεων στον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού _ εισηγητής  Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού

27. Έγκριση συνέχισης της συνεργασίας και ορισμός εκπροσώπου στο Δ.Σ του Κέντρου Πρόληψης ΦΑΕΘΩΝ _εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Υγείας

28.Τροποποίηση της υπ. αρ. 187/23 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου_ (Ψήφιση χρηματικού αντιτίμου για την συμμετοχή στα τμήματα της Διευθύνσεως Πολιτισμού Αθλητισμού του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού για την χρονική περίοδο 2023-2024)_εισηγητής  Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού

29. Τοποθέτηση κολωνακίων στην οδό Νεμέας Νο 15 στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων
                           
30. Διαγραφή οφειλών για τις δραστηριότητες Πολιτισμού-Αθλητισμού περιόδου 2020-2021 για οφειλές ποσών έως και 5,00 ευρώ_ εισηγητής  Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού  
                                                      
31. Τοποθέτηση πινακίδων (Ρ-2) _Υποχρεωτική διακοπή πορείας _ στη διασταύρωση των οδών Μαυρομιχάλη και Φαναριωτών στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού

32. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου λόγω άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ΚΠ660Α της πολεοδομικής ενότητας “ΓΕΙΤΟΝΙΑ 3-4”  της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού
                                                                                          
33. Εισήγηση υπηρεσίας για τη γνωμοδότηση επί αιτούμενης χωρικής μεταβολής που αφορά στα γεωμετρικά στοιχεία των γεωτεμαχίων με ΚΑΕΚ 050072312001 και 05007ΕΚ00030 (αίτηση Μιχαήλ Αλιμπέρτη)- εισηγητής Αντιδήμαρχος Δόμησης & Αστικής Αναζωογόνησης

34. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου λόγω άρσης (Oι υπ΄ αριθμ. 706/15-01- ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ 216 της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού2024 και 21541/2022 αιτήσεις των κ.κ. Τσιούμα Αγγελικής, Κοντογούρη Ειρήνης-Ευγενίας και Κοντογούρη Ευανθίας. )- εισηγητής Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

35. Εκδίκαση ένστασης κατά της υπ΄αριθμ. 186/2022 απόφασης Δ,Σ που αφορά τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε εδαφική έκταση στο Ο.Τ 473 που είναι χαρακτηρισμένος εκκλησιαστικός χώρος στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4759/2020 (ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 12728/02-06-2023 Αίτηση )- εισηγητής Αντιδήμαρχος Δόμησης και Αστικής Αναζωογόνησης

 

Link Δημοτικού Συμβουλίου:

https://www.youtube.com/live/XFphPt1DK3A?feature=share

Μοιράσου την σελίδα