Μάρτιος 2023

Ανακοίνωση με σύμβαση μίσθωσης έργου 16 ατόμων ειδικοτήτων ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και ΠΕ Θεατρικών Σπουδών

...

Array
(
  [articleid] => 11162
  [id] => 5084
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 3
  [timestamp] => 1679349600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1679392083
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11162
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11162
  [article_title] => Ανακοίνωση με σύμβαση μίσθωσης έργου 16 ατόμων ειδικοτήτων ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και ΠΕ Θεατρικών Σπουδών 
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => prokirixi.jpg
  [article_image] => prokirixi.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Ανακοινώνουμε
Την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, από την ημερομηνία πρόσληψης, δεκαέξι (16) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και ΠΕ Θεατρικών Σπουδών, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την 23.03.2023  και λήγει την 03.04.2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.1ΠΕ/ΤΕ  και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Λ. Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 13561 Άγιοι Ανάργυροι απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κυρίας Σοφίας Μαυρίδη  (τηλ. Επικοινωνίας: 2132023671 -674- 688).

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:


-Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2023  (ΑΔΑ: Ψ5Θ9Ω62-Ε4Η )
-ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΜΕ .1ΠΕ/ΤΕ
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 6-7/2021

 

[custom_css] => [seo_url] => ανακοίνωση-με-σύμβαση-μίσθωσης-έργου-16-ατόμων-ειδικοτήτων-πε-καθηγητών-φυσικής-αγωγής-και-πε-θεατρικών-σπουδών- [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11162/prokirixi.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11162/prokirixi.jpg )

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ΣΜΕ 2 για την πρόσληψη καθηγητών μουσικής και χορογράφων

...

Array
(
  [articleid] => 11144
  [id] => 5066
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 3
  [timestamp] => 1678312800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1678350548
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11144
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11144
  [article_title] => Ανακοίνωση για την πρόσληψη ΣΜΕ 2 για την πρόσληψη καθηγητών μουσικής και χορογράφων
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => prokirixi.jpg
  [article_image] => prokirixi.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5279/02.03.2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 12 ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΩΝ- ΧΟΡΟΓΡΑΦΩΝ


Ανακοινώνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, από την ημερομηνία πρόσληψης, δώδεκα (12) ατόμων ειδικότητας Καθηγητών Μουσικής και Χορευτών - Χορογράφων, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την 10.03.2023  και λήγει την 20.03.2023.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:


Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (υπ΄όψη κας Σοφίας Μαυρίδη),  Λεωφ. Δημοκρατίας 61, Τ. Κ. 13561  Άγιοι Ανάργυροι   (τηλ. Επικοινωνίας: 2132023671 -674- 688).

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:
- Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2/2023  (ΑΔΑ: ΨΗ0ΞΩ62-Ξ94)
- ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΜΕ1ΠΕ/ΤΕ για τους υποψήφιους ΤΕ Μουσικούς
- ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΜΕ2ΔΕ/ΥΕ ΓΙΑ τους υποψήφιους ΔΕ Μουσικούς και Χορευτές - Χορογράφους

 

[custom_css] => [seo_url] => ανακοίνωση-για-την-πρόσληψη-σμε-2-για-την-πρόσληψη-καθηγητών-μουσικής-και-χορογράφων [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11144/prokirixi.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11144/prokirixi.jpg )

Φεβρουάριος 2023

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την ανακοίνωση ΣΟΧ 1 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11094
  [id] => 5016
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 3
  [timestamp] => 1675980000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1676025987
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11094
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11094
  [article_title] => Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την ανακοίνωση ΣΟΧ 1 2023 
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => prokirixi.jpg
  [article_image] => prokirixi.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

 

Προβαίνουμε σήμερα Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023, στην ανάρτηση  του πίνακα κατάταξης υποψηφίων  ΠΕ Παιδαγωγών Νηπιαγωγών της υπ’ αριθμ. 25231/23-11-2023  Ανακοίνωσης  (ΣΟΧ 1/2023)  με ΑΔΑ: Ψ2ΨΞΩ62-ΗΝ4, για πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης (6 ωρών), διάρκειας έως 31.08.2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης, για την υλοποίηση  της δράσης
«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»  στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης  του Δήμου
 
Ακολουθεί:

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων

Από τον  αναρτηθέντα πίνακα κατάταξης υποψηφίων προσλαμβάνονται οι  τρεις (3) πρώτες  αναγραφόμενες υποψήφιες

 

[custom_css] => [seo_url] => πίνακας-κατάταξης-υποψηφίων-για-την-ανακοίνωση-σοχ-1-2023-- [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11094/prokirixi.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11094/prokirixi.jpg )

Ιανουάριος 2023

Τεύχη δημοπράτησης για την προμήθεια δύο ηλεκτρικών λεωφορείων και ενός σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

...

Array
(
  [articleid] => 11063
  [id] => 4985
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 3
  [timestamp] => 1674597600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1674651841
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11063
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11063
  [article_title] => Τεύχη δημοπράτησης για την προμήθεια δύο ηλεκτρικών λεωφορείων και ενός σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => prokirixi.jpg
  [article_image] => prokirixi.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ" (Α.Μ. 25/2021, α/α ΕΣΗΔΗΣ 178817)

 

[custom_css] => [seo_url] => τεύχη-δημοπράτησης-για-την-προμήθεια-δύο-ηλεκτρικών-λεωφορείων-και-ενός-σταθμού-φόρτισης-ηλεκτρικών-οχημάτων- [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11063/prokirixi.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11063/prokirixi.jpg )