Φεβρουάριος 2024

Ανακοίνωση πρόσληψης 4 ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου

...

Array
(
  [articleid] => 11705
  [id] => 5627
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 3
  [timestamp] => 1707343200
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1707385168
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 4
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 1
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11705
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11705
  [article_title] => Ανακοίνωση πρόσληψης 4 ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου 
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => prokirixi.jpg
  [article_image] => prokirixi.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Ανακοίνωση πρόσληψης 4 ατόμων  ειδικότητας ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου
για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου

Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 91/03.01.2024 (ΣΟΧ 2/2024) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών)

Ανακοινώνουμε

την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την Παρασκευή  9 Φεβρουαρίου 2024 και λήγει την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61, Άγιοι Ανάργυροι, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Σοφίας Μαυρίδη (τηλ. Επικοινωνίας 2132023671 -673-674-669).

Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία:
-    Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2024
-    Έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης
-    Παράρτημα ΙΙ με οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης, επισημάνσεις για τα προσόντα και δικαιολογητικά που απαιτούνται

 

 

[custom_css] => [seo_url] => ανακοίνωση-πρόσληψης-4-ατόμων--ειδικότητας-υε-εργατών-κοιμητηρίου- [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11705/prokirixi.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11705/prokirixi.jpg )

Ιανουάριος 2024

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού 12 ατόμων για σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Array
(
  [articleid] => 11683
  [id] => 5605
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 3
  [timestamp] => 1706133600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1706178926
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 8
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 1
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11683
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11683
  [article_title] => Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού 12 ατόμων για σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => prokirixi.jpg
  [article_image] => prokirixi.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Ανακοίνωση πρόσληψης 12 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων

για τις ανάγκες καθαριότητας  του Δήμου

 

Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 24091/08.11.2023 (ΣΟΧ 1/2024) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών)

 

Ανακοινώνουμε

 

την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δώδεκα (12) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου και ειδικότερα:

- 4 ΔΕ χειριστές μηχανημάτων έργου

- 2 ΔΕ οδηγούς τρίτης κατηγορίας με ΠΕΙ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

- 6 ΥΕ εργάτες καθαριότητας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την Παρασκευή  26 Ιανουαρίου 2024 και λήγει την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61, Άγιοι Ανάργυροι, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Σοφίας Μαυρίδη (τηλ. Επικοινωνίας 2132023671 -673-674-669).

 

Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία:

 

[custom_css] => [seo_url] => [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11683/prokirixi.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11683/prokirixi.jpg )

Επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου

...

Array
(
  [articleid] => 11675
  [id] => 5597
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 3
  [timestamp] => 1704924000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1704980505
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11675
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11675
  [article_title] => Επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου 
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => prokirixi.jpg
  [article_image] => prokirixi.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Επαναληπική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου

Διαβιβαστικό μίσθωσης ακινήτου

Κτιριολογικό Πρόβλημα

 

[custom_css] => [seo_url] => επαναληπτική-δημοπρασία-μίσθωσης-ακινήτου- [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11675/prokirixi.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11675/prokirixi.jpg )

Δεκέμβριος 2023

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ»

...

Array
(
  [articleid] => 11628
  [id] => 5550
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 3
  [timestamp] => 1702418400
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1702482607
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Κοινωνικές Υπηρεσίες
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11628
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11628
  [article_title] => Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ»
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => 33.jpg
  [article_image] => 33.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξειςτου άρθρου 8 και της παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 5006/2022 «Σπίτι μου - στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 239),  όπως ισχύει,
2. Την αρ. 24777/7-3-2023 ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων υλοποίησης του προγράμματος ΚΑΛΥΨΗ» (Β΄ 1315)
3. Την από 20/09/2023(ΑΔΑ:ΨΓ2246ΝΛ2Α-56Π) Προγραμματική Σύμβαση με τους Δήμους Α.Αναργυρων-Καματερού και τον Αναπτυξιακό  Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας(ΑΣΔΑ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

καλεί

Άτομα ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις ωφελούμενες μονάδες του  Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά τον μήνα Μάρτιο του 2023 και κατοικούν εντός του Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού , όπως αυτό προκύπτει από την αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής «Κάλυψη» (εφεξής καλούμενο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»).  

Ο αιτών μπορεί να είναι ο δικαιούχος της αίτησης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ο/η  σύζυγος αυτού (ή μέλος συμφώνου συμβίωσης) ή φιλοξενούμενο μέλος νοικοκυριού του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος, που επιθυμεί να διαμείνει σε νέα κατοικία. Στην αίτηση συμπληρώνονται τα μέλη του νοικοκυριού που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Κάλυψη», ήτοι το σύνολο των μελών που θα διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη στο πλαίσιο του Προγράμματος.
    
Ο αιτών και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού εντάσσονται στο Πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Δεν έχουν ιδιόκτητη πρώτη κατοικία.
β. Η εγκεκριμένη αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα έχει υποβληθεί για τον Δήμο  Αγ.Αναργύρων-Καματερού

Ο αιτών και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού που πληρούν τα ως άνω κριτήρια μοριοδοτούνται, μεταξύ των νοικοκυριών που υποβάλλουν αίτηση στον Δήμο Αγ.Αναργύρων-Καματερού με βάση τα κάτωθι κριτήρια:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1
Πολύτεκνες οικογένειες
10
2
Τρίτεκνες οικογένειες
9
3
Άτομα με Αναπηρία (67% και άνω)
8
4
Νοικοκυριά στα οποία έχει κοινοποιηθεί εκτελεστή δικαστική απόφαση έξωσης από ενοικιαζόμενη κατοικία ή διαταγή απόδοσης μισθίου
7
5
Μονογονεϊκές οικογένειες
6
6
Οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά
5
7
Άνεργοι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
4
8
Άτομα ή οικογένειες που φιλοξενούνται σε δομές φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας
3
9
Άτομα ή οικογένειες που φιλοξενούνται ως μέλη σε νοικοκυριά του ΕΕΕ
2

Η μοριοδότηση γίνεται αθροιστικά για τα νοικοκυριά που πληρούν περισσότερα από ένα εκ των παραπάνω κριτηρίων, με την εξαίρεση των κριτηρίων 1, 2 και 6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτεραιοποιούνται τα νοικοκυριά που πληρούν σωρευτικά περισσότερα κριτήρια του ανωτέρω πίνακα.

Με την Αίτηση προσκομίζονται στον Δήμο Αγ.Αναργύρων-Καματερού τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη μοριοδότηση του νοικοκυριού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4, παρ. 2 της υπ’  αρ. 24777/7-3-2023 ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων υλοποίησης του προγράμματος ΚΑΛΥΨΗ» (Β΄ 1315), ως ακολούθως:


α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τα νοικοκυριά των κατηγοριών 1, 2 και 6 του άρθρου 4. Επιπρόσθετα, για τις μονογονεϊκές οικογένειες αποδεικτικά ότι πληρείται το κριτήριο της μονογονεικότητας, βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 2 της υπ’ αρ. 53923/23-7-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3359).
β. Απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για νοικοκυριά της κατηγορίας 3του άρθρου 4.
γ. Αντίγραφο της εκτελεστής δικαστικής απόφαση έξωσης ή διαταγή απόδοσης μισθίου για νοικοκυριά της κατηγορίας 4 του άρθρου 4.
δ.  Εγγραφή στο μητρώο ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα για τα νοικοκυριά της κατηγορίας 7 του άρθρου 4.
ε. Η βεβαίωση φιλοξενίας από δομή φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας για τα άτομα ή οικογένειες της κατηγορίας 8 του άρθρου 4.

 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών για τη μοριοδότηση κριτηρίων που ελέγχονται κατά την υποβολή της αίτησης για το πρόγραμμα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και αντλούνται από το πληροφοριακό σύστημα αυτού.

 

Η υποβολή της αίτησης επέχει δήλωση συναίνεσης διασταύρωσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων, όπως προκύπτουν από το πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα συνημμένα στην αίτηση δικαιολογητικά, αποκλειστικά για τις ανάγκες του προγράμματος.

Τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του αρ. 4 της ανωτέρω ΚΥΑ του Προγράμματος,  κατατάσσονται βάσει της μοριοδότησης που συγκεντρώνουν σε λίστα προτεραιότητας, με απόφαση του νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού Ο Δήμος καλεί τα νοικοκυριά κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ως άνω κατάταξη, να επιλέξουν από τη λίστα των διαθέσιμων κατοικιών αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού και την προτίμησή τους ως προς την περιοχή του Δήμου που βρίσκεται το ακίνητο. Κάθε νοικοκυριό επιλέγει έως τρία διαθέσιμα ακίνητα, μεταξύ των οποίων καλείται να διαλέξει το κατάλληλο προς ενοικίαση. Εάν το νοικοκυριό απορρίψει τα υποψήφια ακίνητα, κατατάσσεται αυτόματα στο τέλος της λίστας προτεραιότητας. Τα ακίνητα που ενοικιάζονται αφαιρούνται από την λίστα των διαθέσιμων κατοικιών του Δήμου.

Το ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο υπογράφεται μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και του ωφελούμενου με την εγγύηση του Δήμου (ή του νομικού του προσώπου που συμμετέχει στο Πρόγραμμα) σε ότι αφορά την καταβολή του μισθώματος, κι έχει διάρκεια ισχύος τρία έτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στον αστικό κώδικα ως προς την ενοχική σχέση μεταξύ μισθωτών και εκμισθωτών.    

Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή  στο πρωτόκολλο του Δήμου  (ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοκρατίας 61 Τ.Κ 135 61), ή σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου koinoniki@agankam.gov.gr από13/12/2023 έως 29/12/2023(προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών αρχής γενομένης από την επομένη της έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης)

Πρότυπο του εντύπου της αίτησης συμμετοχής επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας και βρίσκεται αναρτημένο σε μορφή αρχείου word στον ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Δήμου  Αγιων Αναργύρων Καματερού

Ως αποδεικτικό της εμπρόθεσμης κατάθεσης λαμβάνεται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού ή η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή αποδεικτικού ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής της αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στο mail :koinoniki@agankam.gov.gr)
 

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

[custom_css] => [seo_url] => πρόσκληση-υποβολής-αιτήσεων-συμμετοχής-για-το-πρόγραμμα-«καλυψη» [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11628/33.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11628/33.jpg )