Εντεταλμένοι Σύμβουλοι


Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Συνεργείων, Δικτύων & Ηλεκτροφωτισμού    
Μαυρομμάτης Γεώργιος


Αρμοδιότητες:

 • Τη λειτουργία και τον συντονισμό του Τεχνικού Συνεργείου.
 • Τον συντονισμό και τον έλεγχο των Αποθηκών.
 • Τον συντονισμό και την εποπτεία των Δικτύων, Οδοσήμανσης και Ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την συντήρηση υποδομών.

- Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο κ. Κοτσίνη Σπύρο και συνδράμει στην ομαλή λειτουργία της Διεύθυνσης.

________________________________________________________________________________________________

Εντεταλμένη Σύμβουλος Κοινωνικής Ευθύνης και Στήριξης Ευπαθών Ομάδων

Μανταφούνη Αικατερίνη

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Αρμοδιότητες:

 • Τη δημιουργία δράσεων σε θέματα κοινωνικής ευημερίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων.
 • Τον συντονισμό και τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του κοινωνικού συσσιτίου και του Κοινωνικού Φαρμακείου, καθώς και τις δράσεις που το αφορούν.
 • Η Εντεταλμένη Σύμβουλος συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο κ. Νικητόπουλο Σταύρο και συνδράμει στην ομαλή λειτουργία της Διεύθυνσης.

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος Αστικής Πανίδας
Βαβλαδέλης Δημήτριος

 


Αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, συντονισμό και λειτουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου.
 • Την επιμέλεια και φροντίδα των ζώων συντροφιάς του Δήμου.
 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και εμποροπανηγύρεων.
 • Τον συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

 Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών Υπηρεσιών, Τεχνολογίας και Επιχειρηματικότητας

Παπακώστας Ευθύμιος

Αρμοδιότητες:

 

 • Τον συντονισμό θεμάτων Διαφάνειας, Ποιότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Τον συντονισμό και την εποπτεία σε θέματα οικονομικών, λογιστικής διαχείρισης και ανάπτυξης.
 • Tην εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό για θέματα υποστήριξης και ανάπτυξης της τοπικής αγοράς.
 • Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο κ. Ζαλακούδη Δημήτριο και συνδράμει στην ομαλή λειτουργία της Διεύθυνσης.

 

 

 


Εντεταλμένη Σύμβουλος Κοινωνικών Δράσεων, Ισότητας και Ευαισθητοποίησης ΑμεΑ   

Σκαρλάτου Αναστασία


Αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου ΑμεΑ σε συνεργασία με το Γραφείο εξυπηρέτησης ΑμεΑ και τη Διεύθυνση της Κοινωνικής Πολιτικής. 
 • Τη δημιουργία δράσεων σε θέματα που αφορούν στην πρόληψη υγείας και κοινωνικής ευημερίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων.
 • Τον συντονισμό και την εκτέλεση προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης και χορηγιών.

- Η Εντεταλμένη Σύμβουλος συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο κ. Νικητόπουλο Σταύρο και συνδράμει στην ομαλή λειτουργία της Διεύθυνσης.

________________________________________________________________________________________________

Εντεταλμένος Σύμβουλος Εθελοντισμού και Ανακύκλωσης 

Σίσκας Ιωάννης

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Αρμοδιότητες:

 • Τη δημιουργία και ανάπτυξη μητρώου δικτύου εθελοντισμού καθώς και συντονισμό των δράσεων του.
 • Τον συντονισμό ανάπτυξης εφαρμογών ενημέρωσης για τις δράσεις εθελοντισμού.
 • Την προώθηση και ανάπτυξη της νεανικής συμμετοχικότητας μέσω δικτύων αλληλεγγύης.
 • Την επιπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και συντονισμό για θέματα ανακύκλωσης.
 • Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο κ. Νταούτη Γεώργιο και συνδράμει στην ομαλή λειτουργία της Διεύθυνσης.

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού και Νεολαίας
Μανιάτης Γεώργιος

 


Αρμοδιότητες:

 • Τη διαχείριση των αθλητικών χώρων του Δήμου.
 •  τη διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων
 • Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαγεωργίου Περικλή και συνδράμει στην ομαλή λειτουργία της Διεύθυνσης.

 Εντεταλμένος Σύμβουλος Δημόσιων και Δημοτικών Συγκοινωνιών και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Σπηλιόπουλος Νικόλαος

Αρμοδιότητες:

 • Τον σχεδιασμό και συντονισμό της λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας. 
 • Την επαφή και επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς των Δημοσίων Συγκοινωνιών (ΟΑΣΑ).
 •  Τον σχεδιασμό κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση των μεταφορών.
 • Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο κ. Δανάκο Στέφανο και συνδράμει στην ομαλή λειτουργία της Διεύθυνσης.

Μοιράσου την σελίδα