Σεπτέμβριος 2023

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11508
  [id] => 5430
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1694725200
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1694782799
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11508
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11508
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

   

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 39η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 19-9-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση πρακτικού επιτροπής ΚΑ 62 για επικαιροποίηση/αντικατάσταση εξοπλισμού της με  αριθ. ΑΔΑΜ 23SYMV012788949 2023/05/31 σύμβασης.

2)  Έγκριση των Πρακτικών Αποσφράγισης και Αξιολόγησης 1) Δικαιολογητικών-Τεχνικών και 2) Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 120.003,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσού 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, Αρ. Μελέτης 66/2023 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 199132.

3)  Εξειδίκευση πίστωσης (οικ. Ενίσχυση) για την κ. Αικατερίνη Τζάφη.

4)  Εξειδίκευση πίστωσης (οικ. Ενίσχυση) για την κ. Άννα Ζαχαροπούλου.

5)  Εξειδίκευση πίστωσης (οικ. Ενίσχυση) για τον κ. Δημήτριο Σαραντίδη.

6) Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών μηνός Αυγούστου 2023.

7) Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αίτησης Ιωάννη Παρδάλη του Δημητρίου και Νικολέττας Χριστοπούλου του Δημητρίου εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδος για την καταβολή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στην ισχύουσα αντικειμενική αξία της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4315/2014.

                                  

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-19-σεπτεμβρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11508/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11508/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11504
  [id] => 5426
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1694725200
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1694774761
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11504
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11504
  [article_title] => Συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => σχολική επιτροπή.jpg
  [article_image] => σχολική επιτροπή.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-σχολικής-επιτροπής-πρωτοβάθμιας-εκπαίδευσης-την-τετάρτη-20-σεπτεμβρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11504/σχολική επιτροπή.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11504/σχολική επιτροπή.jpg )

Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11497
  [id] => 5419
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1694120400
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1694184882
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11497
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11497
  [article_title] => Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [article_image] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου  (έκτακτη, δια περιφοράς)

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 25η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2023, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11-09-2023, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:00, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17849 – ΦΕΚ 1954/26-3-2023 τεύχος Β), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010, που αφορά:   ΄Εγκριση Πρακτικών διακομματικής – διαπαραταξιακής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό των τρόπων κατανομής και χρήσης χώρων του Δήμου μας, που θα παραχωρηθούν στους Δημοτικούς Συνδυασμούς Συνδυασμούς και στα Πολιτικά Κόμματα, για την προεκλογική τους προβολή, εν’ όψει των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών, αντίστοιχα, της 8-10-2023 και των τυχόν επαναληπτικών της 15-10-2023.
 Το επείγον του θέματος, συνίσταται,  στο στενό χρονικό περιθώριο που έχουμε,  μέχρι τη διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8-10-2023 και των τυχόν επαναληπτικών της 15-10-2023 (σχετ.άρθρο 65 παρ. 5Β του Ν.3852/10, όπως συμπληρ.με την παρ. 2 άρθρου 1 του Ν.4257/2014).

[custom_css] => [seo_url] => έκτακτη-συνεδρίαση-του-δημοτικού-συμβουλίου-δια-περιφοράς-τη-δευτέρα-11-σεπτεμβρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11497/dimotiko_symvoulio.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11497/dimotiko_symvoulio.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11496
  [id] => 5418
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1694120400
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1694184571
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11496
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11496
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 38η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 12-9-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:


Λήψη απόφασης για παραίτηση από το δικόγραφο αγωγής του Δήμου, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εντολή εκπροσώπησης του Δήμου.

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-12-σεπτεμβρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11496/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11496/oikonomiki_header.jpg )