Ανακατασκευή της Οδού Κωστή Παλαμά της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού με σκοπό την ασφαλή κυκλοφορία και προσβασιμότητα

Προκαταρκτική ενημέρωση για τα τεύχη δημοπράτησης της α.μ. 135/2020 “Ανακατασκευή της Οδού Κ. Παλαμά της Δ.Κ. Καματερού με σκοπό την ασφαλή κυκλοφορία και προσβασιμότητα


Κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού πρόκειται να προβεί σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο με τίτλο “Ανακατασκευή της Οδού Κ. Παλαμά της Δ.Κ. Καματερού με σκοπό την ασφαλή κυκλοφορία και προσβασιμότητα” (α.μ. 135/2020), προϋπολογισμού 4.032.258,07ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 24% το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Κ. ΠΑΛΑΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Μοιράσου την σελίδα