ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2/2019

Σε όλους τους πίνακες εμφανίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου κάθε υποψήφιου με τα στοιχεία μοριοδότησης.  Λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν εμφανίζονται ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα.

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων για την ειδικότητα με κωδ.103-ΥΕ Εργατών Καθαριότητας σε ορθή επανάληψη, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3220/pinYEsite%20orthi.pdf

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων για την ειδικότητα με κωδ. 103-ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3220/aporYE%20SITE.pdf

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων για την ειδικότητα με κωδ. 100-ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων [Μηχανικά Σάρωθρα (ομάδας Ι΄-τάξης Δ΄)], πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3220/aporde100%20site.pdf

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων για την ειδικότητα με κωδ. 101-ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων [Καλαθοφόρα (ομάδας Γ΄-τάξης Δ΄)], πατείστε εδώ:http://www.agan.gov.gr/assets/images/uploads/article3220/KAT101DEsite.pdf

Για τον κωδ. 102-ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων [Μηχάνημα τύπου JCB (ομάδας Β΄-τάξης Δ΄)], δεν κατατέθηκαν αιτήσεις υποψηφίων.

Τους πίνακες με τα πλήρη στοιχεία, μπορείτε να τους αναζητήσετε στο γραφείο προσωπικού του Δήμου.

Share this post