ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ CROWDFUNDING ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRODESA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                04-03-2019

 

Λεωφ. Δημοκρατίας 61, 13561, Άγιοι Ανάργυροι

Δση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών, Γρ. Προγραμματισμού

τηλ. 213-2023681, Fax 210-2611683, email: ilegaki@agankam.gov.gr

Ιστοσελίδα: www.agan.gov.gr

 

 

 

           

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (CROWDFUNDING), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRODESA (ΗΟRIZON 2020)

 

Την Πέμπτη 28/02/2019 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας STEFICON A.E. τεχνική συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων των Δήμων Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αλίμου, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και των εξωτερικών συνεργατών με θέμα την διαχείριση, το συντονισμό και την υλοποίηση της δράσης Crowdfunding στους παραπάνω δήμους. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου PRODESA (χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020) και ειδικότερα, του πακέτου εργασίας WP3 - Συγκριτική ανάλυση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πηγών.

Στη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης οριστικοποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα της δράσης και έγινε παρουσίαση τριών εναλλακτικών σεναρίων για το βίντεο προώθησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των  ενεργών χρηστών του διαδικτύου με σκοπό την οικονομική συνεισφορά (μικρο-χρηματοδότηση) τους στις καινοτόμες ιδέες/δράσεις των ανωτέρω δήμων.

Ο Δήμος ΑΑΚ έχει ήδη επιλέξει μια εργασία, χαμηλού προϋπολογισμού, που αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικό κτίριο, για την οποία θα γίνει η προσπάθεια, να αντληθούν χρηματικοί πόροι με την αξιοποίηση του εργαλείου Crowdfunding.

Με αυτό τον τρόπο, δρομολογείται η υλοποίηση καινότομων δράσεων για το Δήμο ΑΑΚ που στοχεύουν αφενός στην ενεργοποίηση των πολιτών και αφετέρου στην τήρηση των δεσμεύσεών του για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας με εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του έργου: https://www.prodesa.eu/

 

 

 

 

 

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 723916”

 

 

 

 

 

 

Share this post