Συμμετοχή στο έργο με τίτλο PRODESA ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Παροχή Υπηρεσιών για την διερεύνηση ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και εγκαταστάσεων του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» (α.μ.190/2017)

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: Συμμετοχή στο έργο PRODESA (Energy Efficiency Project Development for South Attica) <<Παροχή Υπηρεσιών για την διερεύνηση ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και εγκαταστάσεων του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ>> με προεκτιμώμενη αμοιβή 58.063,40€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης, κάντε κλικ εδώ

Για να κατεβάσετε την οικονομική προσφορά, κάντε κλικ εδώ

Για να κατεβάσετε το παράρτημα I - πίνακα συμμόρφωσης, κάντε κλικ εδώ

Για να κατεβάσετε το παράρτημα IV - ΤΕΥΔ, κάντε κλικ εδώ

Share this post