Εντεταλμένοι Σύμβουλοι


Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Συνεργείων & Ηλεκτροφωτισμού    
Κοτσίνης Σπύρος


Αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων Οδοσήμανσης και Ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
 • Την  εποπτεία, ευθύνη και  παρακολούθηση του Τεχνικού Συνεργείου.
 • Την εποπτεία και έλεγχο των Αποθηκών.
 • Την  εποπτεία, ευθύνη των φρεατίων της πόλης.
 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την συντήρηση υποδομών.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

- Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται  δαπάνη  σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

________________________________________________________________________________________________

Εντεταλμένος Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής 

Πότσης Ζήσης

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση συντονισμό καλή λειτουργία και  έλεγχο της  Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης  και του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας .
 • Την εποπτεία του ανταλλακτηρίου ρούχων.

 • Την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση Απασχόλησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ευθύνης του.

 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος Ασφάλειας, Πολιτικής Προστασίας & Καθημερινότητας του Πολίτη
Βαβλαδέλης Δημήτριος

 


Αρμοδιότητες:

 • Το συντονισμό των δράσεων καθημερινότητας του δημότη.
 • Την εποπτεία και  συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στη διαφάνεια και την εξυπηρέτηση  των δημοτών και ειδικότερα  τη διαφάνεια στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους και την απρόσκοπτη πρόσβαση του πολίτη σε κάθε πληροφορία που τον αφορά.
 • Την εποπτεία και ευθύνη για τα αδέσποτα ζώα.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την εποπτεία και την ευθύνη για την πυρασφάλεια των κτιριακών υποδομών του Δήμου.
 • Την εποπτεία και  ευθύνη επί των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Κρίσεων.
 • Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας.
 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και εμποροπανηγύρεων.
 • Την ευθύνη συντονισμού δράσεων Εθελοντισμού.
 • Την εποπτεία και συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στην τοποθέτηση και λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων. Την ευθύνη συντονισμού δράσεων για την μέριμνα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). Την εποπτεία, ευθύνη και  συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα.

 Εντεταλμένος Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Στάθης Ευάγγελος 

Αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και καλή λειτουργία  των θεμάτων παιδείας.
 • Καταγραφή  θεμάτων καθημερινότητας των σχολείων.
 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό θεμάτων Δια Βίου Μάθησης.
 • Πρόεδρος ΔΕΠ
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

Μοιράσου την σελίδα